Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PTGĐ KINH DOANH, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH THÁNG 11/2022

• Điều hành, quản lý Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số, hoàn thành tốt các chỉ tiêu. • Xây dựng triển khai kế hoạch, chính sách bán hàng ngắn và dài hạn. • Tìm hiểu, phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và những thông tin về đối thủ cạnh tranh. •Thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp, đối tác.